UPHC 2, Koliwada - FREE

पहिला व दुसरा डोस Covishield व ३ वाजल्या नंतर Covaxin फक्त दूसरा डोस उपलब्ध होईल..